ÖFKE İLE TEMAS

Öfkenin Doğası:

Öfke temelde bir duygudur ve diğer tüm duygular gibi bünyemizde biyolojik ve fizyolojik sinyallerle beraber var olur. Her duygunun şiddeti, bedenimizde yarattığı sinyalleri ve yaşanma biçimi birbirinden farklıdır. Bazı duyguların daha hoş, bazı duyguların ise daha nahoş etkiler yarattığını düşünen bizler, öfkeyi rahatsızlık yaratıcı etkisi ve içgüdüsel dışavurum potansiyeli nedenleri ile kendimizden ve sevdiklerimizden uzak tutmaya çok yatkınızdır. Oysa ki, öfke de bir duygudur. Ve duygunun negatifi ya da pozitifi olamaz. Üstelik öfkeyi istesek de hayatımızdan uzak tutamayız çünkü; aslında öfkelenmenin de bir işlevi ve en temel ihtiyaçlarımıza dair önemli bir yeri vardır! Tehditlere karşı uyum sağlamamız açısından öfkelenmek harekete geçirici olabilmektedir, herhangi bir saldırı anında kendimizi korumamıza veya mücadele etmemize dair fonksiyonu kuşku götürmez. İnsan türünün yaşamasının devamı için bir miktar öfke hep gerekmiştir bile diyebiliriz bir anlamda.  Bu durum bizi kendimizi korumaya ya da ihtiyaçlarımıza sahip çıkmaya götürdüğünde hiç de fena bir şey değildir.

Öfkeyi bu yönüyle ele aldığımızda son derece sıradan bir yaşamsal bir olgudur ve insan olmanın temel gerçeklerinden sadece bir tanesidir. 

Öfke`yi Neden Sevmiyoruz! 

Kuskusuz hepimiz öfkeyi rahatsız edici bir duygu olarak öğrendik / yaşadık / gördük / bildik. 

Öfkelendik ve / veya öfkelenmiş birilerine maruz kaldık.  

Öfke; psikolojik yönden birey için sarsıcı ve zorlayıcı olmasının yanında; sosyal yönden de, genellikle hoş karşılanmayan ya da kaçınılması salık verilen bir duygu oldu çoğumuz için…

Kısacası, öfke ile ilgili deneyimler sevilmiyor. Çünkü bu duyguyla olan temaslarımızda; ya zarar gördük; ya zarar verdik ya da belki de korktuk!  Öfkeyi ifade etmenin en tanıdık ve doğal yolu saldırganlık oldu çoğu kez! Öfkeyle kalkıp zararla oturan hikayeler olmasın istedik. Öfkenin yıkıcı  gücünden korumak istedik kendimizi.

Öfke Nasıl Yaşanır?

Öfke çok farklı türlerde ifade edilebilir elbette. Öfkenin sahibi olan kişi öfkeyle bas etmede bilinçli ya da bilinç dışı bazı yaklaşımlar sergileyebilir. Bunlar, direkt / indirekt dışa vurma veya bastırma yollarıdır genellikle de.

Öfke duygusunun dışa vurumu saldırganlık ekseninde ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabilirse, bastırılması ya da yok sayılması da en az o kadar tehlikeli boyutlara götürebilir kişiyi. Çünkü, öfke sebepsiz değildir. Öfke, yalnız da değildir ve başka duygularla kombinedir. Bunun için öncelikle öfkeye alan açmak; beraberinde getirdiği ve göz ardı edilen türlü mesajları deşifre etmek ve nereden tetiklenip nasıl beslendiğini iyi görmek önemlidir. Ancak bu şekilde arka planda hangi ihtiyacımızın kesintiye uğradığını görmeye başlayabilir ve kendimize yardımcı olma yönünde sağlam adımlar atabiliriz.

Ara