GURBET PSİKOLOJİSİ

Nedir bu gurbet psikolojisi dedikleri? Ardında bir sürü şeyi bırakıp gitmek mi, yoksa geldiğin yeni ülkenin sistemine dahil olmak mı esas zor olan? 

Gönüllü veya zoraki koşulların etkisiyle de olsa; doğuştan ya da sonradan yaşamaya başlamış da olsanız hiç fark etmez, anavatandan ayrı bir ülkede yaşamanın bazı zorlayıcı etkileri ile yer yer karşılaşmak gayet olağan… 

Kültür farkı ve adaptasyon en çok işittiğimiz zorluklar gibi görünse de, daha yakından bakıldığında; bağlanma, aidiyet, kayıp ve yas, duygusal yalnızlık, yabancılık, izolasyon, özgüven, arada kalmışlık, kimlik karmaşası, ayrışma, bireysellik, suçluluk, özlem, değer arayışı gibi çok farklı alt başlıklarda sorunlarla karşılaşabiliyoruz. 

Başka topraklarda yaşamanıza yön verirken, iki paralel hayatı tek bir zamansal doğruda yaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Zihninizin ve kalbinizin bir parçası kendi ülkenize dair düşünceler ve duygularla meşgulken; bir yandan da içinde olduğunuz ülkenin gerçekliğine ayak uydurmak durumunda olabilirsiniz. -Şimdi ve burada- olabilmenin o kadar da kolay olmadığı bazı durumlarla karşı karşıya olabilir, adeta ikiye bölünmüşlük hissedebilirsiniz. 

Bazen özel günlerde; bazen de kaza, hastalık, doğal felaket veya ölüm gibi acı olaylarda uzakta olmanın duygusal yüklerini taşımakta zorlanabilirsiniz.

Unutmayın;

Bazen dönemsel, bazen ise devamlılık arz eden ve “üstesinden gelmekte zorlandığınız” her bir yaşam olayı karşısında uzman desteği alma seçeneğini göz önüne alabilirsiniz.

Hem zorlu durumlarla basa çıkma kapasitenizi arttırmak, hem de tatmin boyutu yüksek bir hayat yaşamak adına; nitelikli psikolojik ve sosyal destek kaynaklarınızın olmasını lütfen göz önünde bulundurun ve “kendinizi hiç bir zaman ihmal etmeyin”.